• Vstupní a kontrolní ergoterapeutické vyšetření – cena dle hodinové sazby terapie

Ergoterapie individuální ambulantní péče 300,- Kč/ 30min

Ergoterapie individuální ambulantní péče 500,- Kč/ 1h

  • Zvýhodněné cena při koupi 5h individuální terapie 2 200,- Kč / platba nutná předem

  • Zvýhodněné cena při koupi 10h individuální terapie 4 200,- Kč / platba nutná předem

U zvýhodněného balíčku náhrada možná 1x během čerpání zvýhodněné ceny

Domácí ergoterapie individuální 300,- Kč / 30min (terapie + jízdné) Český Krumlov

Domácí ergoterapie individuální 600,- Kč / 1h (terapie + jízdné) Český Krumlov 

Domácí ergoterapie individuální 500,- Kč / 30min (terapie + jízdné) mimo Český Krumlov

Domácí ergoterapie individuální 800,- Kč / 1h (terapie + jízdné) mimo Český Krumlov

Ergoterapie individuální u lůžka – Nemocnice Český Krumlov, a.s. 250,- Kč / 30min

Ergoterapie individuální u lůžka – Nemocnice Český Krumlov, a.s. 500,- Kč / 1h

Jednorázová návštěva – bezbariérová úprava domácího prostředí – poradenství 600,-Kč /        za každou započatou hodinu Český Krumlov

Jednorázová návštěva – bezbariérová úprava domácího prostředí – poradenství 800,-Kč /        za každou započatou hodinu – mimo Český Krumlov 

  • Vyhotovení ergoterapeutické zprávy – jako příloha k příspěvku na péči, žádost o rehabilitační ústav, lázně apod. – 800 ,- Kč
  • Odborná konzultace – do 30 min. 300,- Kč / do 1h 500,- Kč
  • Vedení odborných seminářů a workshopů – cena dle domluvy
  • Vedení odborné stáže – cena dle domluvy
  • Nemám smlouvu se zdravotními pojišťovnami!