Ergoterapie

Kurzy

Akreditované kurzy
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Nabízím kurzy pod záštitou Vzdělávacího institutu Prachatice, o.p.s.

Kurzy jsou určené pro ambulantní, terénní i pobytové služby.

Rozsah 8/45min, prezenční

Kurz je určen pro pracovníky v terénních službách a pro neformální pečující. Obsah kurzu je zaměřen především na praktickou rovinu péče o imobilního nemocného. Účastníci budou seznámeni s tím, jak je potřeba uspořádat prostor kolem lůžka v domácím prostředí s ohledem na různé diagnózy. Velká část kurzu je věnována nácviku správného polohování, manipulace na lůžku, přesuny z lůžka. To vše s ohledem na péči v domácím prostředí, kde jsou zcela jiné podmínky než v pobytových zařízeních. Během kurzu budou účastníci seznámeni se základy výběru vhodných kompenzačních pomůcek.

Cílové kompetence

Absolvent zná důležité aspekty péče v domácím prostředí. Absolvent ví, jak uspořádat okolí lůžka nemocného. Absolvent zná postupy vhodného polohování, přesunu z lůžka s využitím možností domácího prostředí. Absolvent zná základy výběru kompenzačních pomůcek a postup při jejich získání.

Počet účastníků 15

Forma sociální služby – terénní

Rozsah 8/45min, prezenční

Kurz je určen pro pracovníky v pobytových sociálních službách. Obsah kurzu je zaměřen především na praktickou rovinu péče o imobilního klienta. Velká část kurzu je věnována nácviku správného polohování, manipulace na lůžku, přesuny z lůžka. Účastníci budou také seznámeni s tím, jak efektivně uspořádat prostor kolem lůžka. To vše s ohledem na péči v pobytových službách. Během kurzu budou účastníci seznámeni s využíváním vhodných kompenzačních pomůcek.

Cílové kompetence

Absolvent zná důležité aspekty péče o imobilního klienta v pobytové službě. Absolvent ví, jak uspořádat okolí lůžka nemocného. Absolvent zná postupy vhodného polohování, přesunu z lůžka. Absolvent zná možnosti využití vhodných kompenzačních pomůcek.

Počet účastníků 15

Forma sociální služby – pobytová