Ergoterapie

Co je ergoterapie?

Máte dítě, dospělého či seniora, kteří potřebují pomoci v sebeobsluze, v samostatnosti či v motorice?

Pomůže Vám Ergoterapie

Ergoterapie je zdravotnická disciplína, která nabízí aktivní pomoc lidem každého věku, kteří jsou fyzicky nebo psychicky postižení, nebo trpí postižením intelektu omezujícím jejich funkční kapacitu a samostatnost. Ergoterapie je součástí komplexní rehabilitační péče.

  • „Profese, která Vám prostřednictvím smysluplného zaměstnání pomůže zachovat schopnosti potřebné pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových i rekreačních činností.
  • Maximálně podporuje Váš rozvoj v běžném životě, přičemž plně respektuje Vaší osobnost a možnosti – k tomu využívá specifické metody a techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či úpravu prostředí.

Je vhodná, jak pro děti, dospělé, tak i pro osoby v seniorském věku, vždy tam kdy Vás potkalo něco nenadálého – vrozené postižení, úraz, nemoc nebo stáří

Ergoterapie a její cíle

Cílem ergoterapie je umožnit osobám zachovat si maximální soběstačnost v běžných denních činnostech (z anglického originálu Activities of Daily Living, ADL) pracovních činnostech a aktivitách volného času. Nácvik činností, v kterých je osoba z důvodu onemocnění, úrazu, vývojové vadě či procesu stárnutí limitována, probíhá v reálných situacích a pokud to je možné i v jejím vlastním prostředí. Ergoterapeut pomáhá řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro člověka nepostradatelné.

Hlavním terapeutickým prostředkem v ergoterapii je smysluplná činnost či zaměstnávání, která pomáhá k obnově postižených funkcí. Zvolené činnosti zohledňují osobní, sociální, kulturní a ekonomické potřeby osoby, její aktuální funkční stav, věk, pohlaví a také podmínky prostředí, ve kterém se nachází. Výběr činností, které se využívají jako terapeutický prostředek, musí odrážet tyto skutečnosti a musí se vztahovat k sociálním rolím, které osoba zastává nebo se od ní očekávají.

(Česká asociace ergoterapeutů, 2008)