Ergoterapie

O mně

Bc. et Mgr. Marcela Kryski

Vzdělání:

1998 – 2002

Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta, obor Ergoterapie

2004 – 2007

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, obor Rehabilitační- psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby

Praxe:

1999 – 2002

Centrum komplexní péče pro děti s poruchami vývoje, FN Motol Praha – ergoterapeut, herní terapeut

2002 – 2005

Nemocnice České Budějovice, oddělení rehabilitace – ergoterapeut

2002 – dosud

Člen profesní organizace České asociace Ergoterapeutů (aktivní ve volitelném období v letech 2004 – 2018 na pozici Jednatel, nyní jako odborný garant v celoživotním vzdělávání ergoteraputů).

2003 – dosud

Výuka na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, předmět Ergoterapie – externista, specialista

2005 – 2014

Dětské centrum Arpida České Budějovice, Ergoterapeut a Metodik pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením – Ergodiagnostika

2005 – 2020

DMA Praha s.r.o., Kompenzační pomůcky – Ergoterapeut, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a bezbariérového bydlení, školení a odborné semináře, obchodní zástupce (region Jihočeský kraj, Vysočina, Příbramsko, Klatovsko)

2014 – dosud

Nestátní zdravotnické zařízení v oboru Ergoterapie v domácí péči

2019 – dosud

Nestátní zdravotnické zařízení v oboru Ergoterapie ambulantní péče – Nemocniční 586, Horní Brána – Český Krumlov

Nestátní zdravotnické zařízení v oboru Ergoterapie v zařízení lůžkové péče provozovaném jiným poskytovatelem – Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Kurzy, semináře:

Certifikovaný kurz Arteterapie

Principy sezení a správného držení těla STEPS

Bilanční diagnostika a Ergodiagnostika

Předpracovní rehabilitace

Mezinárodní certifikát Bazální stimulace – základní a nástavbový kurz

Rehabilitace a ICF

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, (MKF),WHO

Validace podle NAOMI FEIL

Inkluzivní vzdělávání v souvislostech zdravotního postižení – příklady dobré praxe

Publikace:

KRYSKI, M.: Ergoterapie na lůžkovém oddělení – spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu. Nové trendy v ošetřovatelství II. České Budějovice: JU ZSF, 2003, 271 s. ISBN 80-7040-636-4

KOČOVÁ, H. a kol. Spinální atrofie v souvislostech. Kryski, M. Ergoterapie u dětí se spinální svalovou atrofií. 2017, 352 s. ISBN 978-80-247-5705-6.

Aktivní přednášková činnost:

KRYSKI, M.: Ergoterapie na lůžkovém oddělení – spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu. II. Jihočeské ošetřovatelské dny. Nové trendy v ošetřovatelství II. České Budějovice 2003.

KRYSKI, M.:Ergoterapie u klientů s parkinsonovou chorobou. Českobudějovický Klub Parkinson, České Budějovice 2003.

KRYSKI, M.: Předpracovní testing – ergodiagnostika. Sekce pro rozvoj ucelené rehabilitace. Předpracovní rehabilitace. Praha 2004.

KRYSKI, M.: Prakinsonova choroba, možnosti kompenzačních pomůcek. Zvýšení kvality života. Českobudějovický Klub Parkinson. České Budějovice 2004.

KRYSKI, M.: Předpracovní rehabilitace a nový Zákon o zaměstnanosti. 16. celostátní konference pořádaná Českou asociací ergoterapeutů. Praha 2004.

KRYSKI, M.: Ergoterapie u klientů s roztroušenou sklerosou – možnosti kompenzačních pomůcek. Českobudějovicky Klub ROSKA. České Budějovice 2004.

KRYSKI, M.: Parkinsonova choroba – Nácvik komunikačních dovedností. Českobudějovický Klub Parkinson. České Budějovice 2005.

KRYSKI, M.: Ergoterapeutické hodnocení u dětí s poruchami vývoje. 17. celostátní konferencepořádaná Českou asociací ergoterapeutů. Praha 2005.

KRYSKI, M.: Postavení ergoterapie a její význam v rehabilitaci. Rehabilitační konference při příležitosti 25. výročí otevření lůžek včasné rehabilitace v Českých Budějovicích. České Budějovice 2005.

JANKOVSKÝ J., PEŘINA V., KRYSKI M.: Habilitace adolescentů s DMO v DC ARPIDA v systému ucelené rehabilitace. 2. Janskolázeňské symposium DMO. Janské Lázně. 2008

Kryski, M.: OSVČ, Nová cesta ergoterapeuta. 27. celostátní konferencepořádaná Českou asociací ergoterapeutů. Praha 2014.

Kryski, M.: Správná manipulace s klientem. Vedení seminářů pro Organizace Domácí péče.

Kryski, M.: Jak polohovat pacienta. B/Braun, Lepší péče. Videa.