Ergoterapie

Co můžeme společně rozvíjet?

 • nácvik běžných denních činností (BADL) – oblékání, svlékání, os. hygiena, koupání, vyměšování, mobilita (chůze – nácvik přirozené chůze, chůze s pomocí francouzských berlí (po rovném/nerovném terénu, do schodů, ze schodů), mechanický vozík – nácvik přesunů (lůžko/vozík, vozík/židle, vozík /WC), používání mechanického vozíku, jízda na mechanickém vozíku interiér/exteriér)
 • nácvik rozšířených denních činností (IADL) – vaření (možnost nácviku ve cvičné kuchyňce), nakupování, péče o domácnost, jízda dopravním prostředkem
 • zaměření na rozvoj cílené oblasti – rozvoj jemné a hrubé motoriky horních končetin (stimulace horních končetin, úchopy bidigitální/pluridigitální, úchopy statické/dynamické), rozvoj grafomotoriky, rozvoj čití (povrchové čití, hluboké čití, pohybocit/polohocit)
 • orofaciální stimulace – navození přirozeného přijmu potravy
 • basální stimulace
 • poradenství a praktický nácvik – polohování, správná manipulace s pacientem – nácvik přesunů bez pomůcek i s pomůckami pro přesun (lůžko/vozík, vozík/židle, vozík /WC, apod..)
 • aktivity v hodné pro výkon profese – ergodiagnostika
 • doporučení vhodných kompenzačních pomůcek
 • úprava prostředí (bezbarierovost)

Onemocnění příklady:

Děti

 • Vrozené vývojové vady (DMO, DS, ADHD, Opožděný vývoj, …)
 • Úrazy (zlomeniny Hkk, úrazy, úrazy hlavy,…)

Dospělí, senioři

 • Cévní mozková příhoda
 • Amputace horní či dolní končetiny/ končetin
 • Roztroušená Skleróza, Morbus Parkinson, ..
 • Onkologické onemocnění
 • Pády – pády ze schodů, zlomeniny
 • Úrazy – automobilové nehody, poškození mozku
 • Proces stárnutí – demence, problémy se sebeobsluhou, trénink paměti, …
 • A další ….